Dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 3
  • Trong ngày: 9
  • Hôm qua: 107
  • Tổng truy cập: 263295
  • Truy cập nhiều nhất: 1695

Liên kết qua hình ảnh:

  • http://mail.aascn.com.vn

Kế toán

- Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán - tài chính.

- Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy - tổ chức công tác kế toán

- Mở, ghi sổ kế toán và lập các Báo cáo Tài chính

- Lập hồ sơ đăng ký chế độ kế toán.