Dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 3
  • Trong ngày: 91
  • Hôm qua: 86
  • Tổng truy cập: 290310
  • Truy cập nhiều nhất: 1695

Liên kết qua hình ảnh:

  • http://mail.aascn.com.vn

Xác định giá trị doanh nghiệp, Tư vấn Cổ phần hóa

- Tư vấn xác định giá trị tài sản doanh nghiệp để cổ phần hóa

- Tư vấn xác định và lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp

- Tư vấn đề xuất phương án xử lý lao động sau khi chuyển sang Công ty cổ phần

- Tư vấn xây dựng phương án kinh doanh sau khi chuyển sang Công ty cổ phần

- Tư vấn xây dựng điều lệ Công ty cổ phần

- Tư vấn tổ chức đại hội CNVC.

- Tư vấn các vấn đề sau khi có quyết định chuyển đổi DNNN thành Công ty cổ phần

- Tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông

- Tư vấn các công việc phải thực hện sau khi chuyển đổi doanh nghiệp: