Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 2
 • Trong ngày: 85
 • Hôm qua: 130
 • Tổng truy cập: 300314
 • Truy cập nhiều nhất: 1695

Liên kết qua hình ảnh:

 • http://mail.aascn.com.vn

Công bố thông tin

 1. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2023, ngày 15/05/2024 về việc giảm kiểm toán viên Nguyễn Thị Hoàng Vân, hành nghề kiểm toán, nguyên nhân do chấm dứt Hợp đồng lao động.
 2. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2023, ngày 09/02/2024 về việc tăng kiểm toán viên hành nghề kiểm toán do ký hợp đồng lao động mới với ktv Nguyễn Thị Hoàng Vân
 3. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2023, ngày 29/12/2023 về việc tăng 03 ktv hành nghề kiểm toán (Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Huyền Trang, Mai Hữu Đan)
 4. Báo cáo minh bạch 2023
 5. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2022, ngày 06/12/2022 về việc giảm kiểm toán viên Bùi Duy Phương Thanh, hành nghề kiểm toán, nguyên nhân do chấm dứt Hợp đồng lao động.
 6. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2022, ngày 01/12/2022 về việc giảm kiểm toán viên Lê Mỹ Trang, hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, nguyên nhân do chấm dứt Hợp đồng lao động.
 7. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2022, ngày 06/11/2023 về việc giảm 04 kiểm toán viên Lê Hồng Đào, Lê Thị Như Ngọc, Bùi Ngọc Vương, Phạm Đức Bảo hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.
 8. Quyết định số 04-2/QĐ-NV, ngày 30/09/2023 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tình giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty
 9. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2022, ngày 26/08/2023 về việc giảm kiểm toán viên Nguyễn Thị Ngọc Trân, hành nghề kiểm toán, nguyên nhân do chấm dứt Hợp đồng lao động.
 10. Thông báo về việc thay đổi địa chỉ công ty
 11. Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề (04/05/2023 - chấm dứt HĐLĐ với ktv Nguyễn Xuân Giang)
 12. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2022, ngày 18/03/2023 về việc tăng 03 ktv hành nghề kiểm toán (Đỗ Thị Minh Duyên, Mai Thị Trinh, Đinh hữu Anh Khoa)
 13. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2022, ngày 01/03/2023 về việc tăng ktv Phạm Đức Bảo hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.
 14. UBCKNN chấp thuận tăng kiểm toán viên hành nghề tại AASCN kể từ ngày 01/03/2023 (bổ sung ktv Phạm Đức Bảo)
 15. Quyết định ngày 18/01/2023 của Bộ Tài chính v/v bổ sung kiểm toán viên hành nghề...(bổ sung ktv Phạm Đức Bảo)
 16. Báo cáo minh bạch 2022
 17. UBCKNN chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kt cho ĐV có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2023
 18. Bộ Tài chính chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kiểm toán cho ĐV có lợi ích công chúng năm 2023
 19. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2021, ngày 22/07/2022 về việc giảm 03 ktv hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán (Bùi Thị Ngọc Lân, Nguyễn Thị Nguyên Nhung, Trần Thị Linh).
 20. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2021, ngày 05/07/2022 - giảm ktv Trần Quang Sự
 21. Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề (ngày 05/07/2022 - chấm dứt HĐLĐ với ktv Trần Quang Sự)
 22. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2021, ngày 05/05/2022
 23. Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề (ngày 05/05/2022 - chấm dứt HĐLĐ với ktv Vũ Thị Yến)
 24. Báo cáo minh bạch 2021
 25. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2020, ngày 24/11/2021 về việc tăng kiểm toán viên hành nghề kiểm toán do ký hợp đồng lao động mới với ktv Nguyễn Thị Ngọc Trân
 26. UBCKNN chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kt cho ĐV có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2022
 27. Bộ Tài chính chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kiểm toán cho ĐV có lợi ích công chúng năm 2022
 28. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2020, ngày 10/10/2021 về việc giảm kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán
 29. Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề (10/10/2021 - chấm dứt HĐLĐ với ktv Nguyễn Huy Hoàng)
 30. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2020, ngày 29/04/2021 về việc tăng ktv hành nghề kiểm toán do ký hợp đồng lao động mới với ktv Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa.
 31. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2020, ngày 31/12/2020 về việc tăng kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán
 32. UBCKNN chấp thuận tăng kiểm toán viên hành nghề tại AASCN kể từ ngày 01/01/2021 (kiểm toán viên Nguyễn Huy Hoàng)
 33. UBCKNN chấp thuận bổ sung KTV được kt cho ĐV có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2021 (bổ sung ktv Nguyễn Hải Linh)
 34. Báo cáo minh bạch 2020.
 35. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2019, ngày 21/12/2020 về việc tăng 03 kiểm toán viên hành nghề kiểm toán: Bùi Duy Phương Thanh, Trần Quang Sự, Phạm Đức Bảo
 36. Quyết định ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính v/v bổ sung kiểm toán viên hành nghề (Bổ sung Ktv Nguyễn Huy Hoàng)
 37. UBCKNN chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kt cho ĐV có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2021
 38. Bộ Tài chính chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kiểm toán cho ĐV có lợi ích công chúng năm 2021
 39. Quyết định ngày 13/10/2020 của Bộ Tài chính v/v bổ sung kiểm toán viên hành nghề (bổ sung ktv Nguyễn Hoàng Hồ Nam)
 40. Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề: Chấm dứt HĐLĐ với ktv Mai Văn Công (ngày 31/08/2020)
 41. UBCKNN chấp thuận bổ sung KTV được kt cho ĐV có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2020 (bổ sung ktv Lê Bảo Ngọc)
 42. Quyết định bổ nhiệm ông Lê Hồng Đào giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
 43. UBCKNN chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kt cho ĐV có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2020
 44. Bộ Tài chính chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kiểm toán cho ĐV có lợi ích công chúng năm 2020
 45. Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề: Chấm dứt HĐLĐ với ktv Trần Thị Mai (ngày 25/09/2019)
 46. Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề: Chấm dứt HĐLĐ với các ktv Nguyễn Thị Kim Huệ & Lại Trùng Dương (Ngày 05/07/2019)
 47. UBCKNN chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kt cho ĐV có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2019
 48. Bộ Tài chính chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kiểm toán cho ĐV có lợi ích công chúng năm 2019
 49. Bộ Tài chính công bố danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề năm 2018...
 50. UBCKNN chấp thuận Tổ chức Kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề...năm 2018
 51. UBCK Nhà nước chấp thuận bổ sung danh sách kiểm toán viên hành nghề ...(ngày 18/10/2017)
 52. Quyết định ngày 16/10/2017 của Bộ Tài chính v/v bổ sung kiểm toán viên hành nghề - Nguyễn Thị Nguyên Nhung
 53. Quyết định ngày 03/10/2017 của Bộ Tài chính v/v bổ sung kiểm toán viên hành nghề - Bùi Thị Như Lê
 54. Biểu phí thẩm định giá
 55. Thông tin về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật; vốn điều lệ và tăng số lượng KTV hành nghề
 56. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
 57. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN (CẤP LẦN ĐẦU)