Dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Trong ngày: 83
  • Hôm qua: 130
  • Tổng truy cập: 300312
  • Truy cập nhiều nhất: 1695

Liên kết qua hình ảnh:

  • http://mail.aascn.com.vn

Kiểm toán Báo cáo Tài chính

Kiểm toán:

- Kiểm toán các Báo cáo Tài chính

- Kiểm toán hoạt động các Dự án

- Kiểm toán Báo cáo Quyết toán công trình xây dựng cơ bản

- Kiểm toán xác định vốn góp liên doanh

- Giám định tài liệu kế toán, tài chính

- Kiểm toán quyết toán tỷ lệ nội địa hóa