Giới thiệu

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 1
 • Trong ngày: 82
 • Hôm qua: 98
 • Tổng truy cập: 248166
 • Truy cập nhiều nhất: 314

Công bố thông tin

 1. Báo cáo minh bạch 2022
 2. UBCKNN chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kt cho ĐV có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2023
 3. Bộ Tài chính chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kiểm toán cho ĐV có lợi ích công chúng năm 2023
 4. Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề (ngày 05/07/2022)
 5. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2021, ngày 05/05/2022
 6. Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề (ngày 05/05/2022)
 7. Báo cáo minh bạch 2021
 8. UBCKNN chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kt cho ĐV có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2022
 9. Bộ Tài chính chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kiểm toán cho ĐV có lợi ích công chúng năm 2022
 10. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2020, ngày 10/10/2021 về việc giảm kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán
 11. Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề (10/10/2021)
 12. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2020, ngày 31/12/2020 về việc tăng kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán
 13. UBCKNN chấp thuận tăng kiểm toán viên hành nghề tại AASCN kể từ ngày 01/01/2021 (kiểm toán viên Nguyễn Huy Hoàng)
 14. UBCKNN chấp thuận bổ sung KTV được kt cho ĐV có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2021 (bổ sung ktv Nguyễn Hải Linh)
 15. Báo cáo minh bạch 2020.
 16. Quyết định ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính v/v bổ sung kiểm toán viên hành nghề (Bổ sung Ktv Nguyễn Huy Hoàng)
 17. UBCKNN chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kt cho ĐV có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2021
 18. Bộ Tài chính chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kiểm toán cho ĐV có lợi ích công chúng năm 2021
 19. Quyết định ngày 13/10/2020 của Bộ Tài chính v/v bổ sung kiểm toán viên hành nghề (bổ sung ktv Nguyễn Hoàng Hồ Nam)
 20. Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề: Chấm dứt HĐLĐ với ktv Mai Văn Công (ngày 31/08/2020)
 21. UBCKNN chấp thuận bổ sung KTV được kt cho ĐV có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2020 (bổ sung ktv Lê Bảo Ngọc)
 22. Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
 23. UBCKNN chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kt cho ĐV có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2020
 24. Bộ Tài chính chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kiểm toán cho ĐV có lợi ích công chúng năm 2020
 25. Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề: Chấm dứt HĐLĐ với ktv Trần Thị Mai (ngày 25/09/2019)
 26. Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề: Chấm dứt HĐLĐ với các ktv Nguyễn Thị Kim Huệ & Lại Trùng Dương (Ngày 05/07/2019)
 27. UBCKNN chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kt cho ĐV có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2019
 28. Bộ Tài chính chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kiểm toán cho ĐV có lợi ích công chúng năm 2019
 29. Bộ Tài chính công bố danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề năm 2018...
 30. UBCKNN chấp thuận Tổ chức Kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề...năm 2018
 31. UBCK Nhà nước chấp thuận bổ sung danh sách kiểm toán viên hành nghề ...(ngày 18/10/2017)
 32. Quyết định ngày 16/10/2017 của Bộ Tài chính v/v bổ sung kiểm toán viên hành nghề...
 33. Quyết định ngày 03/10/2017 của Bộ Tài chính v/v bổ sung kiểm toán viên hành nghề
 34. Biểu phí thẩm định giá
 35. Thông tin về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật; vốn điều lệ và tăng số lượng KTV hành nghề
 36. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
 37. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN (CẤP LẦN ĐẦU)